2024-06-15
Palaikome kovojančią Ukrainą!

Slava Ukraini

Skaitliukas


ES remiami projektai

Tūkstantmečio mokyklos II

„Tūkstantmečio mokyklos II“
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Kokybės krepšelis

„Kokybės krepšelis“
Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai

„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“


LR ŠMSM remiami projektai

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas


Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
UTA

Edukacinų išvykų žemėlapis
Žemėlapis

Virtualus edukacinių išvykų ir pamokų „kitur ir kitaip“ žemėlapis

Tėvų linija

Tėvų linija

Tėvų linija


Psichologinė pagalba
Psichologinė pagalba
Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą


Klausk psichologo
Psichologinė pagalba
Tiesioginė psichologo
pagalba ir konsultavimas


SEU ir patyčių prevencija
Patyčių prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos progimnazijoje


Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Askritiskas.lt

http://askritiskas.lt


Rūkymo prevencija
Nerūkysiu.lt

http://nerukysiu.ltApie Salako mokyklą (Buvęs Salako skyrius iki 2022-09)
Salako mokykla istoriniuose šaltiniuose kaip parapijinė mokykla pirmą kartą paminėta 1781 metais. Joje buvo mokoma lenkų, lotynų, vėliau rusų kalba.

Dabartinės Salako mokyklos pradžia laikomi 1906 metai, kai mokykloje pradėjo dirbti aušrininkas Antanas Poderys, pradėtos dėstyti pamokos lietuvių kalba. Antanas Poderys – lietuviškos mokyklos Salake įkūrėjas. Gimė 1864 m. Zapyškyje, baigė Veiverių gimnaziją, dirbo Lenkijoje, bendradarbiavo J.Basanavičiaus leidžiamoje „Aušroje“, dažnai susitikdavo su V.Kudirka. 1906 m. A.Poderys paskirtas į Salako dviklasę mokyklą vedėju, kur pirmąkart įvedė 2 savaitines valandas lietuvių kalbai mokyti. Kartu jis pradeda ir aktyvią švietėjišką veiklą, lietuviškos sąmonės žadinimą. Ne tik vaikams mokykloje skiepija tautinę dvasią, moko lietuvių liaudies dainų. A.Poderys subūrė Salake lietuvišką chorą ir surengė pirmą lietuvišką vakarą, kur buvo parodytas vaidinimas „Genovaitė“. 1909 m. pirmą kartą Salake gegužinėje sugiedota Tautiška giesmė. Nepriklausomybės metais A.Poderys buvo keturmetės mokyklos vedėju bei aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje. A.Poderys mirė 1941 metais. Palaidotas Salako kapinėse.

I Pasaulinio karo metais Salako mokykla neveikė, tačiau jau 1918 m. pradėjo veikti keturmetė, o nuo 1936 m. – ir šešiametė mokykla. 1944 m. Salako mokykla buvo perorganizuota į progimnaziją, joje tada mokėsi 182 mokiniai, prie mokyklos pastato buvo pastatytas naujas priestatas.

1949 m. mokykla tapo vidurine, buvo išleista pirmoji abiturientų laida – 11 mokinių. 1963 m. mokykloje buvo įrengti nauji kabinetai, dirbtuvės, valgykla, tuo metu mokykloje mokėsi apie 350 mokinių – tai buvo mokyklos pakilimo metai. 1977 m. prie mokyklos buvo pastatytas naujas priestatas, įrengta sporto salė. Nuo 1989 m. mokykla aktyviai dalyvavo tautinio atgimimo ir visuomenės persitvarkymo procesuose, tačiau nepriklausomybės metais mokinių skaičius nuolat mažėjo.

2001 m. mokykla išleido paskutinę, 52-ąją abiturientų laidą ir tapo dešimtmete mokykla.
2006 m. mokykla iškilmingai paminėjo savo veiklos 100-metį.
2020 m. mokykla reorganizuojama į Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Salako ugdymo skyrių.
2022 m. mokykla reorganizuojama į Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos Salako ugdymo skyrių.

Mokyklos vadovai, dirbę Salako mokykloje: 1906-1914 ir 1918-1936 ved. Antanas Poderys, 1936-1944 ved. Jonas Vaitėnas, 1944-1945 direkt. Jonas Matulis, 1945-1946 Petras Cimbolenka, 1946-1949 Izidorius Šuminias, 1949-1951 Osvaldas Šileikis, 1951-1952 Romualdas Stakėnas, 1952-1953 Teodoras Maselis Petrauskas, 1953-1956 Petras Stankevičius, 1956-1958 Leonas Juknevičius, 1958-1960 Vytautas Ratinskas, 1960-1970 Kazys Šileikis, 1970-1989 Vytautas Bukelskis, 1989-2009 Rimantas Bikulčius, 2009-2020 Leonas Sadauskas, nuo 2020 iki 2022 m. skyriaus vedėjas Leonas Sadauskas.

Salako ugdymo skyrius,
Šilo g. 23, Salakas, 32216 Zarasų raj.
el.paštas: salako.mok@zarasai.lt, tel. +370 385 59368


Parengta pagal Salako ugdymo skyriaus svetainės informaciją

http://mokykla.salakas.ltDirektorė
Aldona Navickienė

Aldona Navickienė

Gyvenimo aprašymas

Metų užduotys

Darbo laikas


Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.45 - 14.30

Atnaujinta 2023-08-31

Tvarkaraščiai

5 klasės
6 klasės
7 klasės
8 klasės
Mokytojai
Visos klasės
Konsultacijos
Neform. vaikų švietimas
Klasės valandėlės

Atnaujinta 2023-09-25

Pavėžėjimas
Autobusas
Maršrutų pakeitimai
2023-2024 m. m.


Atnaujinta 2024-01-31

Vaikų maitinimas
Progimnazijos valgyklos valgiaraštis

15 dienų perspektyviniai
valgyklos valgiaraščiai
(6,9 Mb, pdf)

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
(195 Kb, pdf)

Įsakymas dėl antkainio
(40 Kb, pdf)

Dėl atsiskaitymo valgykloje
(256 Kb, pdf)

TAMO piniginės instrukcija
(364 Kb, pdf)


Atnaujinta 2024-02-21

Dienynas
TAMO dienynas

Prisijungimas


Bevielis tinklas
Bevielis progimnazijos tinklas (WiFi)

Bevielis progimnazijos tinklas (Wi-Fi)


Microsoft sertifikatas

Microsoft

Progimnazija yra „Microsoft“ sertifikuota
švietimo institucija

Prisijungti prie paskyros


Pilietiškumo mokykla
PM

„Vyturys“
Elektroninių knygų biblioteka moksleiviams

Skaitmeninė elektroninių knygų biblioteka moksleiviams
„Vyturys“


Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...

Korupcijos prevencija
Pranešk STT

Korupcijos prevencijos dokumentai