2021-09-23
Progimnazija

Emblema

ES remiami projektai

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Kokybės krepšelis

„Kokybės krepšelis“
Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai

„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“


LR ŠMSM remiami projektai

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas


Skaitliukas
PageRank
COVID-19 algoritmai
COVID-19

Darbuotojams (531 Kb, pdf)
Tėvams (globėjams) (1,34 Mb, pdf)

Tėvų linija

Tėvų linija

Tėvų linija


Psichologinė pagalba
Psichologinė pagalba
Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą


Klausk psichologo
Psichologinė pagalba
Tiesioginė psichologo
pagalba ir konsultavimas


SEU ir patyčių prevencija
Patyčių prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos progimnazijoje


Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Askritiskas.lt

http://askritiskas.lt


Rūkymo prevencija
Nerūkysiu.lt

http://nerukysiu.lt


Perspėjimo sistema
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (GPIS)

GPIS„Kokybės krepšelis“

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“.

Projektas „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.


„Kokybės krepšelis“ – tai tikslinė Valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti per 24 mln. eurų. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Gaunančioms kokybės krepšelį mokykloms su projekto konsultantų pagalba 2 metams sudarytas mokyklų veiklos tobulinimo planas, kuriame numatyta, ką ir kaip gerinti, o po to skiriamos lėšos. Lėšas gavo 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką ir 150 mokyklų, kuriose geros mokyklos požymių raiška yra silpna. Mokykloms atrinkti buvo naudojami mokinių pasiekimų patikrinimo ir mokyklų išorinio vertinimo duomenys pagal nustatytus kriterijus.

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos „Kokybės krepšelio“ projekto tikslas – pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus 5-8 klasėse organizuojant technologijomis grindžiamą mokymą(si), orientuotą į unikalius mokinių poreikius ir galimybes.

1 uždavinys. Įdiegti ir naudoti virtualią mokymosi aplinką mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimui.
2 uždavinys. Teikti mokymo(si) pagalbą mokiniams, išryškinant unikalius jų poreikius ir galimybes.

Projekto dokumentai:
Progimnazijos „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas. Parsisiųsti (114 Kb, PDF).

Pasirašyti dokumentai:
Savivaldybės ir progimnazijos sutartis. Parsisiųsti (5,5 Mb, PDF).
Sutarties 3 priedas. Progimnazijos „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas. Parsisiųsti (1,6 Mb, PDF).


Daugiau informacijos apie projektą: www.smm.lt

Grįžti
Direktorė
Aldona Navickienė

Aldona Navickienė

Gyvenimo aprašymas
(60 Kb, pdf)

Metų užduotys
(36 Kb, pdf)


Tvarkaraščiai

5 klasės
6 klasės
7 klasės
8 klasės
Mokytojai
Visos klasės
Konsultacijos (ruošiama)
Neform. vaikų švietimas (ruošiama)

Atnaujinta 2021-09-10

Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 10.00 - 10.45
4. 11.05 - 11.50
5. 12.15 - 13.00
6. 13.10 - 13.55
7. 14.05 - 14.50

Atnaujinta 2021-09-01

Pavėžėjimas
Autobusas
Maršrutų pakeitimai
nuo 2021 m. rugsėjo 2 d.


Atnaujinta 2021-08-30

Vaikų maitinimas
Progimnazijos valgyklos valgiaraštis

15 dienų perspektyviniai
valgyklos valgiaraščiai
(6,89 Mb, pdf)

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
(195 Kb, pdf)

Įsakymas dėl antkainio
(40 Kb, pdf)


Atnaujinta 2020-11-03

Dienynas
TAMO dienynas

Prisijungimas


Microsoft sertifikatas

Microsoft

Progimnazija yra „Microsoft“ sertifikuota
švietimo institucija

Prisijungti prie paskyros


„Vyturys“
Elektroninių knygų biblioteka moksleiviams

Skaitmeninė elektroninių knygų biblioteka moksleiviams
„Vyturys“


VK mokėjimo ir LRK pagrindų egzaminai
Egzaminai

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai


Korupcijos prevencija
Pranešk STT

Korupcijos prevencijos dokumentai

Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...