2024-05-23
Palaikome kovojančią Ukrainą!

Slava Ukraini

Skaitliukas


ES remiami projektai

Tūkstantmečio mokyklos II

„Tūkstantmečio mokyklos II“
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Kokybės krepšelis

„Kokybės krepšelis“
Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai

„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“


LR ŠMSM remiami projektai

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas


Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
UTA

Edukacinų išvykų žemėlapis
Žemėlapis

Virtualus edukacinių išvykų ir pamokų „kitur ir kitaip“ žemėlapis

Tėvų linija

Tėvų linija

Tėvų linija


Psichologinė pagalba
Psichologinė pagalba
Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą


Klausk psichologo
Psichologinė pagalba
Tiesioginė psichologo
pagalba ir konsultavimas


SEU ir patyčių prevencija
Patyčių prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos progimnazijoje


Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Askritiskas.lt

http://askritiskas.lt


Rūkymo prevencija
Nerūkysiu.lt

http://nerukysiu.lt„Kokybės krepšelis“

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Kokybės krepšelis“.

Projektas „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.


„Kokybės krepšelis“ – tai tikslinė Valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti per 24 mln. eurų. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt. Gaunančioms kokybės krepšelį mokykloms su projekto konsultantų pagalba 2 metams sudarytas mokyklų veiklos tobulinimo planas, kuriame numatyta, ką ir kaip gerinti, o po to skiriamos lėšos. Lėšas gavo 30 mokyklų, turinčių stiprią geros mokyklos požymių raišką ir 150 mokyklų, kuriose geros mokyklos požymių raiška yra silpna. Mokykloms atrinkti buvo naudojami mokinių pasiekimų patikrinimo ir mokyklų išorinio vertinimo duomenys pagal nustatytus kriterijus.

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos „Kokybės krepšelio“ projekto tikslas – pagerinti mokinių pažangą ir pasiekimus 5-8 klasėse organizuojant technologijomis grindžiamą mokymą(si), orientuotą į unikalius mokinių poreikius ir galimybes.

1 uždavinys. Įdiegti ir naudoti virtualią mokymosi aplinką mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimui.
2 uždavinys. Teikti mokymo(si) pagalbą mokiniams, išryškinant unikalius jų poreikius ir galimybes.

Projekto dokumentai:
Progimnazijos „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas. Peržiūrėti / Parsisiųsti (114 Kb, PDF).
Veiklos kokybės įsivertinimas. Peržiūrėti / Parsisiųsti (172 Kb, PDF).
Bendros apklausų „PROJEKTO „KOKYBĖS KREPŠELIS“ ĮTAKA UGDYMO TURINIO POKYČIAMS“ ataskaitos. Peržiūrėti / Parsisiųsti (365 Kb, ZIP).
Veiklos tobulinimo ataskaita. Peržiūrėti / Parsisiųsti (3,82 Mb, PDF).
Išorės vertinimo ataskaita. Peržiūrėti / Parsisiųsti (336 Kb, PDF).

Pasirašyti dokumentai:
Savivaldybės ir progimnazijos sutartis. Peržiūrėti / Parsisiųsti (5,5 Mb, PDF).
Sutarties 3 priedas. Progimnazijos „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas. Peržiūrėti / Parsisiųsti (1,6 Mb, PDF).
Progimnazijos „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo plano patikslinimas Nr. 1. Peržiūrėti / Parsisiųsti (4 Mb, PDF).
Progimnazijos „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo ataskaita Peržiūrėti / Parsisiųsti (4 Mb, PDF).

Susiję straipsniai, publikacijos ir sukurtų priemonių nuorodos:
Progimnazijos „Kūrėjų klubas“
Progimnazijos edukacinių išvykų ir pamokų „kitur ir kitaip“ žemėlapis
Individualus mokinio mokymosi ūgties dienoraštis (5 klasė)
Individualus mokinio mokymosi ūgties dienoraštis (6 klasė)

Daugiau informacijos apie projektą: www.nsa.smm.lt

Grįžti
Direktorė
Aldona Navickienė

Aldona Navickienė

Gyvenimo aprašymas

Metų užduotys

Darbo laikas


Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.45 - 14.30

Atnaujinta 2023-08-31

Tvarkaraščiai

5 klasės
6 klasės
7 klasės
8 klasės
Mokytojai
Visos klasės
Konsultacijos
Neform. vaikų švietimas
Klasės valandėlės

Atnaujinta 2023-09-25

Pavėžėjimas
Autobusas
Maršrutų pakeitimai
2023-2024 m. m.


Atnaujinta 2024-01-31

Vaikų maitinimas
Progimnazijos valgyklos valgiaraštis

15 dienų perspektyviniai
valgyklos valgiaraščiai
(6,9 Mb, pdf)

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
(195 Kb, pdf)

Įsakymas dėl antkainio
(40 Kb, pdf)

Dėl atsiskaitymo valgykloje
(256 Kb, pdf)

TAMO piniginės instrukcija
(364 Kb, pdf)


Atnaujinta 2024-02-21

Dienynas
TAMO dienynas

Prisijungimas


Bevielis tinklas
Bevielis progimnazijos tinklas (WiFi)

Bevielis progimnazijos tinklas (Wi-Fi)


Microsoft sertifikatas

Microsoft

Progimnazija yra „Microsoft“ sertifikuota
švietimo institucija

Prisijungti prie paskyros


Pilietiškumo mokykla
PM

„Vyturys“
Elektroninių knygų biblioteka moksleiviams

Skaitmeninė elektroninių knygų biblioteka moksleiviams
„Vyturys“


Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...

Korupcijos prevencija
Pranešk STT

Korupcijos prevencijos dokumentai