2024-06-15
Palaikome kovojančią Ukrainą!

Slava Ukraini

Skaitliukas


ES remiami projektai

Tūkstantmečio mokyklos II

„Tūkstantmečio mokyklos II“
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Kokybės krepšelis

„Kokybės krepšelis“
Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai

„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“


LR ŠMSM remiami projektai

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas


Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
UTA

Edukacinų išvykų žemėlapis
Žemėlapis

Virtualus edukacinių išvykų ir pamokų „kitur ir kitaip“ žemėlapis

Tėvų linija

Tėvų linija

Tėvų linija


Psichologinė pagalba
Psichologinė pagalba
Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą


Klausk psichologo
Psichologinė pagalba
Tiesioginė psichologo
pagalba ir konsultavimas


SEU ir patyčių prevencija
Patyčių prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos progimnazijoje


Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Askritiskas.lt

http://askritiskas.lt


Rūkymo prevencija
Nerūkysiu.lt

http://nerukysiu.lt„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija kaip mokykla partnerė dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“.

Projektas „Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“ NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0048 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekte dalyvauja: Utenos Krašuonos progimnazija (paraiškos teikėjas), Utenos Aukštakalnio progimnazija, Utenos r. Užpalių gimnazija ir Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija (mokyklos partneriai), Utenos švietimo centras (konsultavimas) ir Kauno J.Dobkevičiaus progimnazija (konsultuojanti mokykla).

Projekto tikslas – pagerinti aštuntos klasės mokinių gamtos mokslų pasiekimus praktiškai taikant universalaus dizaino mokymuisi strategiją gamtos mokslų ir tarpdalykinėje integracijoje, vykdant ilgalaikius, mokslinį mąstymą ir tyrinėjimą ugdančius projektus bei plėtojant mokytojų kompetencijas.

Projekto „Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“ kuriamo modelio inovatyvumas ir vertybinis pagrindas – UMD strategija, kuri orientuota į personalizuotą edukaciją. Siekiant, kad kiekvienas mokinys eitų savo mokymosi keliu ir patirtų sėkmę, projekte kuriamas inovatyvus modelis, kurio centre yra mokinys, o aplink jį sukasi modelio sudėtinės dalys padedančios mokiniui: sukurtas gamtos mokslų ir kitų mokomųjų dalykų praktinių užduočių elektroninis bankas, paremtas inovatyviomis UMD strategijomis; parengtų užduočių atlikimas tikslingai orientuotas į gamtos mokslų pasiekimų gerinimą „Stichijų klube“; integruotų kūrybinių/projektinių darbų rengimas, kurių tikslas – ugdyti mokinių mokslinį mąstymą bei kompetencijas, grindžiamas tyrinėjimu. Į veiklas integruoti darnaus vystymo, tarpkultūrinio ugdymo, lyčių lygybės ir nediskriminavimo aspektai. Projektas prisidės prie mokyklų strateginių tikslų įgyvendinimo, kuriant gerą mokyklą, atsižvelgiant į Utenos ir Zarasų r. savivaldybių strateginių plėtros planų prioritetą – mokymuisi palankių sąlygų sudarymą, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo – siekti nuolat tobulėjančių ir profesionalių mokytojų bei kurti jaunimui palankias galimybes; LR vyriausybės programos tikslo – darnaus švietimo kūrimo, tikslinės grupės diegiamos inovacijos ugdyme prisidės prie Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.

Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai: parengtas integruotas užduočių bankas ir mokslinį mąstymą bei tyrinėjimą ugdantys projektai bei jų praktinis vykdymas bei atlikimas; projekto veiklų ir mokinių pasiekimų bei pažangos vertinimo įrankių sukūrimas bei jų taikymas.

Projekto tikslinė grupė – 7 klasių mokiniai, švietimo įstaigų darbuotojai (mokytojai). Projekto dalyvių mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimui bus parengta ir vykdoma suaugusiųjų neformaliojo švietimo programa.

Projekto dokumentai:

1. Pasirašyta sutartis dėl ES projekto įgyvendinimo. Peržiūrėti / Parsisiųsti (188 Kb, PDF).

2. Mokinių apklausos duomenys. Peržiūrėti / Parsisiųsti (457 Kb, PDF).

3. Mokytojų apklausos duomenys. Peržiūrėti / Parsisiųsti (422 Kb, PDF).

4. Projekto viešinimo plakatas progimnazijoje. Peržiūrėti / Parsisiųsti (1) (530 Kb, JPG), Peržiūrėti / Parsisiųsti (2) (280 Kb, JPG).

5. 3 priedas (Zarasų projektai) Peržiūrėti / Parsisiųsti (1.45 Mb, PDF).

6. Ataskaitos.

I ataskaita. Peržiūrėti / Parsisiųsti (176 Kb, PDF).

II ataskaita. Peržiūrėti / Parsisiųsti (855 Kb, PDF).

III ataskaita. Peržiūrėti / Parsisiųsti (854 Kb, PDF).

IV ataskaita. Peržiūrėti / Parsisiųsti (770 Kb, PDF).

Daugiau informacijos apie projektą: www.krasuona.utena.lm.lt

Grįžti
Direktorė
Aldona Navickienė

Aldona Navickienė

Gyvenimo aprašymas

Metų užduotys

Darbo laikas


Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.45 - 14.30

Atnaujinta 2023-08-31

Tvarkaraščiai

5 klasės
6 klasės
7 klasės
8 klasės
Mokytojai
Visos klasės
Konsultacijos
Neform. vaikų švietimas
Klasės valandėlės

Atnaujinta 2023-09-25

Pavėžėjimas
Autobusas
Maršrutų pakeitimai
2023-2024 m. m.


Atnaujinta 2024-01-31

Vaikų maitinimas
Progimnazijos valgyklos valgiaraštis

15 dienų perspektyviniai
valgyklos valgiaraščiai
(6,9 Mb, pdf)

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
(195 Kb, pdf)

Įsakymas dėl antkainio
(40 Kb, pdf)

Dėl atsiskaitymo valgykloje
(256 Kb, pdf)

TAMO piniginės instrukcija
(364 Kb, pdf)


Atnaujinta 2024-02-21

Dienynas
TAMO dienynas

Prisijungimas


Bevielis tinklas
Bevielis progimnazijos tinklas (WiFi)

Bevielis progimnazijos tinklas (Wi-Fi)


Microsoft sertifikatas

Microsoft

Progimnazija yra „Microsoft“ sertifikuota
švietimo institucija

Prisijungti prie paskyros


Pilietiškumo mokykla
PM

„Vyturys“
Elektroninių knygų biblioteka moksleiviams

Skaitmeninė elektroninių knygų biblioteka moksleiviams
„Vyturys“


Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...

Korupcijos prevencija
Pranešk STT

Korupcijos prevencijos dokumentai