2021-06-15
Progimnazija

Emblema

ES remiami projektai

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Kokybės krepšelis

„Kokybės krepšelis“
Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai

„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“


LR ŠMSM remiami projektai

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas


Skaitliukas
PageRank
COVID-19 algoritmai
COVID-19

Darbuotojams (531 Kb, pdf)
Tėvams (globėjams) (1,34 Mb, pdf)

Microsoft sertifikatas

Microsoft

Progimnazija yra „Microsoft“ sertifikuota
švietimo institucija

Prisijungti prie paskyros


Tėvų linija

Tėvų linija

Tėvų linija


Psichologinė pagalba
Psichologinė pagalba
Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą


Klausk psichologo
Psichologinė pagalba
Tiesioginė psichologo
pagalba ir konsultavimas


SEU ir patyčių prevencija
Patyčių prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos progimnazijoje


Rūkymo prevencija
Nerūkysiu.lt

http://nerukysiu.lt


Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Askritiskas.lt

http://askritiskas.lt„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija kaip mokykla partnerė dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“.

Projektas „Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“ NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0048 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekte dalyvauja: Utenos Krašuonos progimnazija (paraiškos teikėjas), Utenos Aukštakalnio progimnazija, Utenos r. Užpalių gimnazija ir Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija (mokyklos partneriai), Utenos švietimo centras (konsultavimas) ir Kauno J.Dobkevičiaus progimnazija (konsultuojanti mokykla).

Projekto tikslas – pagerinti aštuntos klasės mokinių gamtos mokslų pasiekimus praktiškai taikant universalaus dizaino mokymuisi strategiją gamtos mokslų ir tarpdalykinėje integracijoje, vykdant ilgalaikius, mokslinį mąstymą ir tyrinėjimą ugdančius projektus bei plėtojant mokytojų kompetencijas.

Projekto „Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“ kuriamo modelio inovatyvumas ir vertybinis pagrindas – UMD strategija, kuri orientuota į personalizuotą edukaciją. Siekiant, kad kiekvienas mokinys eitų savo mokymosi keliu ir patirtų sėkmę, projekte kuriamas inovatyvus modelis, kurio centre yra mokinys, o aplink jį sukasi modelio sudėtinės dalys padedančios mokiniui: sukurtas gamtos mokslų ir kitų mokomųjų dalykų praktinių užduočių elektroninis bankas, paremtas inovatyviomis UMD strategijomis; parengtų užduočių atlikimas tikslingai orientuotas į gamtos mokslų pasiekimų gerinimą „Stichijų klube“; integruotų kūrybinių/projektinių darbų rengimas, kurių tikslas – ugdyti mokinių mokslinį mąstymą bei kompetencijas, grindžiamas tyrinėjimu. Į veiklas integruoti darnaus vystymo, tarpkultūrinio ugdymo, lyčių lygybės ir nediskriminavimo aspektai. Projektas prisidės prie mokyklų strateginių tikslų įgyvendinimo, kuriant gerą mokyklą, atsižvelgiant į Utenos ir Zarasų r. savivaldybių strateginių plėtros planų prioritetą – mokymuisi palankių sąlygų sudarymą, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo – siekti nuolat tobulėjančių ir profesionalių mokytojų bei kurti jaunimui palankias galimybes; LR vyriausybės programos tikslo – darnaus švietimo kūrimo, tikslinės grupės diegiamos inovacijos ugdyme prisidės prie Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.

Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai: parengtas integruotas užduočių bankas ir mokslinį mąstymą bei tyrinėjimą ugdantys projektai bei jų praktinis vykdymas bei atlikimas; projekto veiklų ir mokinių pasiekimų bei pažangos vertinimo įrankių sukūrimas bei jų taikymas.

Projekto tikslinė grupė – 7 klasių mokiniai, švietimo įstaigų darbuotojai (mokytojai). Projekto dalyvių mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimui bus parengta ir vykdoma suaugusiųjų neformaliojo švietimo programa.

Projekto dokumentai:

1. Pasirašyta sutartis dėl ES projekto įgyvendinimo. Peržiūrėti / Parsisiųsti (188 Kb, PDF).

2. I ataskaita. Peržiūrėti / Parsisiųsti (176 Kb, PDF).

3. Mokinių apklausos duomenys. Peržiūrėti / Parsisiųsti (457 Kb, PDF).

4. Mokytojų apklausos duomenys. Peržiūrėti / Parsisiųsti (422 Kb, PDF).

5. Projekto viešinimo plakatas progimnazijoje. Peržiūrėti / Parsisiųsti (530 Kb, JPG).


Daugiau informacijos apie projektą: www.krasuona.utena.lm.lt

Grįžti
Direktorė
Aldona Navickienė

Aldona Navickienė

Gyvenimo aprašymas
(60 Kb, pdf)

Metų užduotys
(36 Kb, pdf)


Nuotolinis mokymas
Nuotolinis

MT posėdžio nutarimas dėl NM nuo 2020-12-14
Progimnazijos NM taisyklės
Progimnazijos specialistų kontaktai
Psichologinės pagalbos teikimas
Socialinės pagalbos teikimas


Atnaujinta 2020-12-10

Tvarkaraščiai

5 klasės
6 klasės
7 klasės
8 klasės
Mokytojai
Visos klasės
Konsultacijos
Neform. vaikų švietimas

Atnaujinta 2021-01-09

Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.50 - 14.35

Atnaujinta 2020-11-06

Vaikų maitinimas
Progimnazijos valgyklos valgiaraštis

15 dienų perspektyviniai
valgyklos valgiaraščiai
(6,89 Mb, pdf)

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
(195 Kb, pdf)

Įsakymas dėl antkainio
(40 Kb, pdf)


Atnaujinta 2020-11-03

Dienynas
TAMO dienynas

Prisijungimas


„Vyturys“
Elektroninių knygų biblioteka moksleiviams

Skaitmeninė elektroninių knygų biblioteka moksleiviams
„Vyturys“


VK mokėjimo ir LRK pagrindų egzaminai
Egzaminai

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai


Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...

Korupcijos prevencija
Pranešk STT

Korupcijos prevencijos dokumentai