2016-07-25
Skaitliukas
PageRank
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai slaptažodį?
Prašyk naujo.
Psichologinė pagalba

Psichologinė pagalba

Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą

Patyčių prevencijos programa

Patyčių prevencijos programa

Olweus


VLK mokėjimo ir LRK pagrindų egzaminai

Egzaminai

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai


Perspėjimo sistema

Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (GPIS)

GPIS


Socialinis tinklas
Skelbiami progimnazijos 2015-2016 m.m rezultatai
Siekiant tobulinti progimnazijos darbą, mokytojų tarybos posėdyje buvo analizuojami apibendrinamojo 2015-2016 mokslo metų mokinių pasiekimai ir pažanga. Džiaugiamės, kad kiekvienas mokinys padarė pažangą, pagilino savo žinias, siekė sėkmės. Nuoširdžiai visiems dėkojame už puikų darbą, mokymąsi ir linkime daugiau pasitikėti savo jėgomis, aktyviau dalyvauti savo ir bendraamžių vertinimo procese, planuoti mokymąsi ir pažangą, surasti savo stipriąsias puses ir jas tobulinti. Linkime visiems sėkmės kitais mokslo metais.
2015-2016 m.m. rezultatus rasite „Dokumentų“ skyrelyje „Pusmečių rezultatai“. Arba spauskite čia (40 Kb, pdf).


Gintautas Kerpiškis, direktorės pavaduotojas ugdymui
Vasaros stovykla

Birželio 6-10 dienomis mūsų progimnazijos 5-6 klasių mokiniai jau 6-ą vasarą pasitiko dalyvaudami penkių dienų dieninėje vasaros stovykloje „Esu, kuriu ir džiaugiuosi saugioje aplinkoje – 6“. Kiekvieną dieną stovyklautojų laukė naujų patyrimų, įspūdžių kupinos kūrybinės/aktyviosios veiklos, skatinusios geriau pažinti save, patirti sėkmės pojūtį, stiprinti savo bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius bei susirasti naujų draugų ...

Aistė Lingienė, progimnazijos psichologė, stovyklos koordinatorė
Nuotraukos autorės
Lankyti pamokas verta!
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyrius mokslo metų pradžioje paskelbė konkursą „Geriausiai lankanti klasė“. Konkurso šūkis – nė vienos praleistos pamokos!
Konkurse dalyvavo ir mūsų progimnazijos mokiniai. Konkurso „Geriausiai lankanti klasė“ vertinimo komisija, įvertinusi mokyklų vertinimo komisijų pateiktus duomenis apie Geriausiai lankančios klasės konkurso I etapą laimėjusias klases, išrinko nugalėtojas – geriausiai lankančias klases rajone, tarp kurių ir mūsų progimnazijos 6b ir 7a klasės. Nugalėtojai buvo apdovanoti vienos dienos pažintine ekskursija į kiekvienos klasės mokinių pasirinktą Lietuvos vietą ...


Jūratė Gudavičienė, Virginija Kukutienė, 6b ir 7a klasių auklėtojos,
Nuotraukos autorių
Standartizuotų testų rezultatai
2015-2016 m. m. progimnazijos mokiniai dalyvavo Nacionalinio egzaminų centro organizuojamuose 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių pasiekimų vertinimuose (Standartizuotuose testuose), kurių tikslas – standartizuotais įrankiais surinktus mokinių mokymosi pasiekimų duomenis panaudoti ugdymo kokybei gerinti.
Šių metų balandžio-gegužės mėnesiais vyko 2, 4, 6 ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų tyrimas (mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimas). Mokinių pasiekimų įvertinimui buvo panaudoti diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams – skaitymo, rašymo, matematikos. Standartizuoti testai 4 klasės mokiniams – skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo; 6 klasės mokiniams – skaitymo, rašymo, matematikos; 8 klasės mokiniams – skaitymo, rašymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų.
Mokiniams atlikus standartizuotų testų užduotis, Nacionalinis egzaminų centras atsiuntė kiekvieno mokinio ataskaitą profilį, kuriame matosi mokinio individualūs tiriamųjų dalykų pasiekimai, atitinkantys Bendrųjų ugdymo programų lygius; klasės profilio ataskaitą, mokyklos profilio ataskaitą. Mokinio profilio ataskaitą galima individualiai aptarti su mokytoju dalyvaujant tik mokiniui ir tėvams/globėjams. Mokyklos profilio bendrosios ataskaitos pristatomos progimnazijos svetainėje.


Bendrosios progimnazijos standartizuotų testų profilio ataskaitos peržiūrai/parsisiuntimui:
Informacija šeštokų tėvams (686 Kb, pdf)
Informacija aštuntokų tėvams (726 Kb, pdf)
Mokyklos profilis (6 klasė), (343 Kb, pdf)
Mokyklos profilis (8 klasė), (523 Kb, pdf)
Mokyklos profilis (2 klasė, Suvieko skyrius), (392 Kb, pdf)
Mokyklos profilis (4 klasė, Suvieko skyrius), (456 Kb, pdf)

Tėvai, pageidaujantys susipažinti su individualiais vaiko standartizuotų testų rezultatais, gali rašyti prašymą el. paštu gintautas.kerpiskis@zarasai.lt
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui nurodytu el. pašto adresu išsiųs individualią mokinio profilio ataskaitą tėvams.


Gintautas Kerpiškis, progimnazijos direktorės pavaduotojas ugdymui
Kelionė į Anykščius

Keliais kalnuotais,
Pakalnėm miškingom
Traukiam Anykščių
Mes krašto lankyti.


Šiuo nežinia kieno sukurtu ketureiliu prasidėjo progimnazijos geriausiai besimokančių mokinių ir olimpiadų bei konkursų laimėtojų pažintinė išvyka.
Kiekvienų mokslo metų pabaigoje progimnazija geriausiems mokiniams dovanoja keliones po Aukštaitiją. Šiemet pasirinkome Anykščių kraštą, kuriame nepaprastai daug lankomų gamtos, kultūros, istorijos objektų bei įvairių pramogų.
Pakeliui lydinčios mokytojos sekė padavimus ir legendas apie Puntuką, Šventuosius ąžuolus, Karalienės liūną, Anykščių miesto kilmę, pateikė informacijos apie „Laimės žiburį“, šv. Mato bažnyčią, Lajų taką, Rubikių ežerą, Vorutos piliakalnį, Arklio, Angelų, Siauruko muziejus, vasaros rogučių trasą ...


Birutė Graužinienė, mokytoja
Samantos Račkauskaitės nuotraukos
Prašymas

Prašymas priimti mokytis

Kontaktai (QR)

Progimnazijos kontaktai

Dienynas

TAMO dienynas

TAMO dienynas


Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...