2024-06-15
Palaikome kovojančią Ukrainą!

Slava Ukraini

Skaitliukas


ES remiami projektai

Tūkstantmečio mokyklos II

„Tūkstantmečio mokyklos II“
Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis
Kokybės krepšelis

„Kokybės krepšelis“
Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai

„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“


LR ŠMSM remiami projektai

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas

Fizinio aktyvumo aikštelės įrengimas


Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)
UTA

Edukacinų išvykų žemėlapis
Žemėlapis

Virtualus edukacinių išvykų ir pamokų „kitur ir kitaip“ žemėlapis

Tėvų linija

Tėvų linija

Tėvų linija


Psichologinė pagalba
Psichologinė pagalba
Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą


Klausk psichologo
Psichologinė pagalba
Tiesioginė psichologo
pagalba ir konsultavimas


SEU ir patyčių prevencija
Patyčių prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos progimnazijoje


Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Askritiskas.lt

http://askritiskas.lt


Rūkymo prevencija
Nerūkysiu.lt

http://nerukysiu.lt


Informacija būsimų penktokų tėveliams (globėjams)
Jei nuo 2024 metų rugsėjo Jūsų vaikas (-ai) pradės lankyti penktą klasę Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje:

• Iki rugpjūčio 31 d. parašykite prašymą progimnazijos raštinėje arba atsiųskite nuskenuotą/skaitmeninį dokumentą el. paštu sirvio.mok@zarasai.lt. Šabloną galite rasti www.sirviomokykla.lt → Dokumentai → Pildomų dokumentų pavyzdžiai ir šablonai.
• Prie prašymo pridėkite vaiko gimimo liudijimo kopiją (kopiją galima padaryti progimnazijos raštinėje).
• Mokinio pradinio išsilavinimo pažymėjimo nereikia, nes matysime mokinių registre.
• Sutartį su mokykla pasirašysite rugsėjo mėnesį. Sutartį perskaityti galite svetainėje www.sirviomokykla.lt→ Dokumentai→Sutartys su progimnazija.
• Nepamirškite su vaiku apsilankyti pas šeimos gydytoją dėl sveikatos pažymos. Pažyma išduodama elektroninė, todėl jos atnešti nereikia.
• Vadovėlių ir pratybų pirkti nereikia. Dėstantys mokytojai per pirmąsias pamokas pasakys kokių priemonių reikės.
• Pasirūpinkite sportine apranga ir patogia avalyne sportavimui.
• Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams. Jei galite pasinaudoti šia galimybe pateikite dokumentus Zarasų r. savivaldybės socialinės paramos skyriui.
• Rusėjo 2 d. laukiame būsimų penktokų ir tėvelių. Šią dieną švęsime mokslo metų pradžią, susipažinsite su klasių vadovais, bus pateikta smulkesnė informacija apie ugdymą(si), bendrus reikalavimus.


Progimnazijos informacija

Važiuok saugiai

Progimnazija organizavo mokiniams dviračių vairavimo mokymo kursus ir egzaminą, kurį sudaro teorija bei praktika. Mokiniai atliko teorinį egzamino testą iš Kelių eismo taisyklių. Sėkmingai išlaikę teorinę egzamino dalį mokiniai demonstravo praktinius įgūdžius – mokyklos stadione jaunieji dviratininkai turėjo apvažiuoti kliūtis, manevruojant rodyti posūkius, tinkamai sustoti. Komisijos narių teisėmis egzaminuose dalyvavo ir Utenos aps. VPK Zarasų r. PK pareigūnė, kuri padėjo įvertinti tiek teorinius, tiek praktinius jaunųjų dviratininkų gebėjimus.
Policijos pareigūnė ir komisijos nariai linkėjo mokiniams keliuose būti atidiems ir drausmingiems, saugoti savo bei kitų eismo dalyvių sveikatą ir gyvybę.


Artūras Morkūnas, technologijų mokytojas
Aurikės Liorentaitės nuotrauka
Lietuvybės vasaros Pažiegėje kalbotyros pratybos
Šiemet nuo vieno žymiausių lietuvių kalbos tyrinėtojo, kalbos romantiko, mūsų kraštiečio Kazimiero Būgos gimimo sukanka 145 metai ir 100 metų nuo jo mirties. Netoli Dusetų Pažiegės kaime gimęs kalbininkas mokslus pradėjo Dusetose, vienus metus (1891 – 1892 m.) juos tęsė Zarasuose, o paskui mokėsi ir studijavo Peterburge. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo mokslininkas sugrįžo į Lietuvą ir čia ėmėsi didžiausio savo darbo – lietuvių kalbos žodyno sukūrimo. Nors dėl ankstyvos mirties darbo neužbaigė, Kazimieras Būga davė didžiulį stimulą kitiems tęsti jo veiklą, rūpintis lietuvių kalbos išsaugojimu, puoselėjimu [...]

Rimutė Morozovienė, istorijos mokytoja
Nuortaukos autorės
Integruotos gamtos ir technologijų pamokos
Birželio 7 dieną 5b ir 6a klasėse vyko integruotos pamokos. 5b vyko integruota gamtos-chemijos pamoka „Rūgštieji ir baziniai tirpalai“. Mokiniai susipažino su rūgščiaisiais ir baziniais tirpalais esančiais mūsų kasdienėje aplinkoje, atliko bandymus naudodami indikatorių-raudonąjį svogūną. Pamoką vedė chemijos mokytoja Violeta ir biologijos mokytoja Eglė.
6a klasėje vyko integruota biologijos-technologijų pamoka „Sveika mityba“. Pirmiausia susipažinom su sveikos mitybos principais, maistinėmis medžiagomis, kurios iš jų yra naudingiausios mūsų organizmui. Tuomet kibom į darbą - gaminom sveikuolišką desertą. Pjaustėm uogas, plakėm grietinėlę, serviravom ir mėgavomės puikiu skoniu. Pamoką vedė biologijos mokytoja Eglė ir technologijų mokytoja Violeta.


Progimnazijos gamtos ir technologijų mokytojų metodinės grupės informacija
Eglės Magaznieks
nuotraukos
Fotoaparatų parodos atidarymas
Birželio 5 dieną, minint pirmąsias paminklo Zarasuose fotografui Moisiejui Botvinikui pastatymo metines ir 40 metų nuo jo mirties ir kito garsaus menininko - Jehudos Peno gimimą mūsų mieste prieš 170 metų, Zarasuose, Kraštiečių muziejuje buvo atidaryta fotoaparatų paroda. Zarasų rajone Imbrade gyvenantis Kęstutis Liaudenskas jau kelis dešimtmečius kolekcionuoja fotoaparatus ir leido zarasiečiams ir miesto svečiams su dalimi savo kolekcijos susipažinti. Atidaryme gausiai dalyvavo Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos 6b klasės mokiniai su mokytojomis Andželika Vitkūniene ir Rasa Zaleckiene, keletas miesto gyventojų. Muziejininkė Rimutė Morozovienė pristatė Zarasų krašto menininkus Jehudą Peną ir Moisiejų Botviniką, supažindino su muziejuje esančiais jų kūriniais. Tada susirinkusieji cokoliniame muziejaus aukšte apžiūrėjo 45 Kęstučio Liaudensko fotoaparatus.

Zarasų krašto muziejaus informacija
Rimutės Morozovienės nuotraukos
Patyriminė literatūros pamoka Juknėnuose
Kasmet su Pauliaus Širvio progimnazijos 8 klasių mokiniais vykstame į edukacijas Antano ir Motiejaus Miškinių sodyboje Juknėnuose (Utenos raj.). Tai puiki proga pajusti aplinkos, išugdžiusios garsias lietuvių literatūros asmenybes, dvasią, puiki galimybė grįžti į praeitį, įsijausti, išbandyti kitokį buvimą.
Jaukiai puoselėjamos etnografinės sodybos Juknėnuose šeimininkė - muziejininkė Rimanta Gaidienė kviečia visus į „senybinę“ pamoką. „Apsiginklavę“ mokyklinėmis dėžutėmis sėdamės prie žibalinių lempų klėtyje. Joje skaitome „graždanką“, mokomės rašyti žąsies plunksna, išbandome bausmes: klūpime ant žirnių, gauname lentelę su nemielu užrašu... Daug įspūdžių ir nuostabos. O paskui iškurnime visi į orą – pasidairyti po kiemą, svirną, muziejų. Įdomus edukatorės pasakojimas atveda į trobą – čia prie „stalalio“ klausomės ramaus pasakojimo apie gražų, bet nelengvą ano meto šeimos gyvenimą.
Pasivaišinę, pakvėpavę Miškinių dvasia sėdame į savo šiuolaikinius geltonuosius autobusėlius ir saugiai linksmai grįžtame į savo mokyklą. Kur dar jaukiau...


Andželika Vitkūnienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Nuotraukos autorės
Integruota biplogijos ir matematikos veikla
Gegužės 17 dienos šiltą rytą į mokyklos kiemą rinkosi mokiniai, jų tėveliai, seneliai, sesės, broliai, vedami ir nešini savo augintiniais.
Mokyklos bendruomenė ir svečiai grožėjosi, glostė, klausėsi pasakojimų apie gausų būrį naminių gyvūnėlių.
Šiais metais paroda vyko integruojant du dalykus: biologiją ir matematiką.
Džiaugiamės, kad mus aplankė Zarasų vicemerė Olga Podolskienė. Ji pasveikino moksleivius gyvūnėlių parodos ir vaiko dienos proga bei įteikė dovanų.
Integruotoje gamtos mokslų ir matematikos pamokoje „Mano augintinis“ 6b klasės mokiniai parodos metu gavo užduotį surinkti duomenis, pavaizduoti juos dažnių lentele, stulpeline, stačiakampe, skrituline, linijine diagramomis. Mokiniai išsirinko veiklų kapitonus, pasidalino į 3 grupes: 1-oji grupė domėjosi šuniukais, 2-oji – kačiukais, 3-ioji – visais likusiais augintiniais. Pamokos metu buvo aptarti surinkti duomenys ir vaikai kibo į darbą: braižė, piešė, klijavo. Po labai įdomios ir naudingos veiklos, kurioje vaikai mokėsi dirbti komandoje, darbai buvo baigti, pristatyti klasės draugams. Tiriamuosius darbus galima pamatyti 3 aukšto fojė.


Matematikos ir gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės informacija
Jūratės Gudavičienės nuotraukos
Direktorė
Aldona Navickienė

Aldona Navickienė

Gyvenimo aprašymas

Metų užduotys

Darbo laikas


Pamokų laikas

1. 08.00 - 08.45
2. 08.55 - 09.40
3. 09.50 - 10.35
4. 10.55 - 11.40
5. 12.00 - 12.45
6. 12.55 - 13.40
7. 13.45 - 14.30

Atnaujinta 2023-08-31

Tvarkaraščiai

5 klasės
6 klasės
7 klasės
8 klasės
Mokytojai
Visos klasės
Konsultacijos
Neform. vaikų švietimas
Klasės valandėlės

Atnaujinta 2023-09-25

Pavėžėjimas
Autobusas
Maršrutų pakeitimai
2023-2024 m. m.


Atnaujinta 2024-01-31

Vaikų maitinimas
Progimnazijos valgyklos valgiaraštis

15 dienų perspektyviniai
valgyklos valgiaraščiai
(6,9 Mb, pdf)

Vaikų maitinimo tvarkos aprašas
(195 Kb, pdf)

Įsakymas dėl antkainio
(40 Kb, pdf)

Dėl atsiskaitymo valgykloje
(256 Kb, pdf)

TAMO piniginės instrukcija
(364 Kb, pdf)


Atnaujinta 2024-02-21

Dienynas
TAMO dienynas

Prisijungimas


Bevielis tinklas
Bevielis progimnazijos tinklas (WiFi)

Bevielis progimnazijos tinklas (Wi-Fi)


Microsoft sertifikatas

Microsoft

Progimnazija yra „Microsoft“ sertifikuota
švietimo institucija

Prisijungti prie paskyros


Pilietiškumo mokykla
PM

„Vyturys“
Elektroninių knygų biblioteka moksleiviams

Skaitmeninė elektroninių knygų biblioteka moksleiviams
„Vyturys“


Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...

Korupcijos prevencija
Pranešk STT

Korupcijos prevencijos dokumentai