2020-07-11
Progimnazija

Emblema

Tėvų linija

Tėvų linija

Tėvų linija


Skaitliukas
PageRank
Soc. tinklo parinktys
Progimnazijos svetainė:


Progimnazijos Facebook puslapis:


Psichologinė pagalba
Psichologinė pagalba
Informacija apie pedagoginės
psichologinės pagalbos teikimą


Klausk psichologo
Psichologinė pagalba
Tiesioginė psichologo
pagalba ir konsultavimas


SEU ir patyčių prevencija
Patyčių prevencijos programa

Socialinio ir emocinio ugdymo, patyčių ir smurto prevencijos programos progimnazijoje


Rūkymo prevencija
Nerūkysiu.lt

http://nerukysiu.lt


Psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija
Askritiskas.lt

http://askritiskas.lt


Perspėjimo sistema
Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema (GPIS)

GPISPenktų klasių mokinių adaptacijos tyrimo duomenų analizė

2019 m. gruodžio mėn. progimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariai atliko penktokų adaptacijos anoniminį tyrimą, kuriame dalyvavo 86 mokiniai. Tyrimo tikslas – įvertinti kaip 5-ų klasių mokiniai jaučiasi progimnazijoje, palaiko/formuoja santykius su bendraamžiais, dalykų mokytojais ir klasės auklėtoju, laikosi mokinio elgesio taisyklių ir drausmės bei kaip jiems pavyksta prisitaikyti prie pakitusio mokymosi krūvio. Minėtieji veiksniai įtakoja mokyklinės adaptacijos proceso sėkmingumą.
Vertinant penktokų savijautą bei saugumo jausmą progimnazijoje išryškėjo, kad daugumai tiriamųjų naujojoje aplinkoje patinka ir jie nenorėtų grįžti į pradinę mokyklą (90 proc.). 78 proc. penktokų naujoje aplinkoje nepatiria stipraus nerimo ar jaudulio ir 84 proc. mokinių jaučiasi saugūs. Dauguma (79 proc.) nepatyrė bendraamžių patyčių, tačiau 21 proc. teigia priešingai.
Kalbant apie klasės mikroklimatą bei gebėjimą užmegzti ir palaikyti santykius su bendraamžiais pastebime, kad didžioji dalis (69 proc.) penktokų teigia, jog jų klasė yra pakankamai draugiška, o 31 proc. mano priešingai. 87 proc. respondentų geba susirasti naujų draugų, klasėje nesijaučia atstumtais 87 proc. tiriamųjų.
Analizuojant pakitusį mokymosi krūvį ir tempą išryškėjo, kad 91 proc. mokinių domina penktoje klasėje naujai atsiradę mokomieji dalykai ir atsiradusios naujovės bei pasikeitimai jų netrikdo. Tačiau 53 proc. apklaustųjų nerimauja, kad per pamokas gali nespėti atlikti jiems paskirtų užduočių.
Mokinio taisyklių laikymasis yra kiekvieno mokinio atsakomybė, kuri įtakoja tiek fizinį/psichologinį saugumą, tiek neigiamų pasekmių dėl netinkamo elgesio išvengimą. Kaip nurodo dauguma (91 proc.) penktokų, jiems pavyksta laikytis mokinio elgesio taisyklių ir drausmės, 83 proc. mokinių nurodo, kad pamokų metu jiems pavyksta būti susikaupusiems, išlaikyti dėmesį ir netrukdyti kitiems.
Dar vienas sėkmingos adaptacijos veiksnys – santykiai su dalykų mokytojais, klasės auklėtojo bei tėvų domėjimasis vaiko mokykliniu gyvenimu. Išryškėjo, kad daugumai apklaustųjų mokytojai atrodo draugiški ir pasirengę padėti, o klasės auklėtojo palaikymas yra labai svarbus (85 proc.). 98 proc. tiriamųjų tėvai domisi kaip jų vaikams sekasi mokykloje ir kartu su jais stengiasi aptarti iškilusius sunkumus.
Vadovaujantis tyrimo duomenimis galime teigti, kad bendras adaptacijos procesas vyksta sėkmingai.


Aistė Lingienė, progimnazijos psichologė
Direktorė
Aldona Navickienė

Aldona Navickienė

Gyvenimo aprašymas
(60 Kb, pdf)

Metų užduotys
(36 Kb, pdf)


Prašymas
Prašymas priimti mokytis

Dienynas
TAMO dienynas

Prisijungimas


„Vyturys“
Elektroninių knygų biblioteka moksleiviams

Skaitmeninė elektroninių knygų biblioteka moksleiviams
„Vyturys“


VK mokėjimo ir LRK pagrindų egzaminai
Egzaminai

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminai


Nuorodos

Zarasų švietimo centrasZarasų „Ąžuolo“ gimnazijaZarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

Daugiau nuorodų ...

Korupcijos prevencija
Pranešk STT

Korupcijos prevencijos dokumentai