Mokyklų tobulinimo programa
Įkėlė Administratorius· 2011-02-18 14:54:00
MTPSiekdama pagerinti ugdymo kokybę Lietuvos pagrindinėse mokyklose, Švietimo ir mokslo ministerija 2002-2005 metais įgyvendino Mokyklų tobulinimo programą (MTP). Šioje programoje dalyvavo ir mūsų mokykla.
Džiaugėmės ne tik atnaujintu mokyklos pastatu, bet ir tuo, kad šios programos įgyvendinimas sudarė geresnes sąlygas mokytojams ir mokiniams naudoti aktyviuosius mokymo ir mokymosi metodus, alternatyvias moksleivių pažangos ir pasiekimų vertinimo metodikas, naujas mokymo priemones bei informacines technologijas. Mokykla MTP dėka gavo materialinę paramą – mokymo priemonių, baldų, programinės įrangos, geltonąjį autobusiuką. Pasipildė ir nemateriali parama – mokytojų tobulinimas, jų kvalifikacijos kėlimas išugdant juos darbui su veiksmingesnėmis metodikomis ir naujesnėmis priemonėmis. Paruoštais naujais mokymo metodais ir technikomis mokykla dalijosi su kitomis rajono mokyklomis.
Apie MTP įgyvendinimą mūsų mokykloje plačiau skaitykite čia.

Grįžti