„Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“
Įkėlė Administratorius· 2021-02-23 23:00:20
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija kaip mokykla partnerė dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte „Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“.

Projektas „Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“ NR. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0048 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekte dalyvauja: Utenos Krašuonos progimnazija (paraiškos teikėjas), Utenos Aukštakalnio progimnazija, Utenos r. Užpalių gimnazija ir Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija (mokyklos partneriai), Utenos švietimo centras (konsultavimas) ir Kauno J.Dobkevičiaus progimnazija (konsultuojanti mokykla).

Projekto tikslas – pagerinti aštuntos klasės mokinių gamtos mokslų pasiekimus praktiškai taikant universalaus dizaino mokymuisi strategiją gamtos mokslų ir tarpdalykinėje integracijoje, vykdant ilgalaikius, mokslinį mąstymą ir tyrinėjimą ugdančius projektus bei plėtojant mokytojų kompetencijas.

Projekto „Keturios gamtos stichijos mokinių pažangai“ kuriamo modelio inovatyvumas ir vertybinis pagrindas – UMD strategija, kuri orientuota į personalizuotą edukaciją. Siekiant, kad kiekvienas mokinys eitų savo mokymosi keliu ir patirtų sėkmę, projekte kuriamas inovatyvus modelis, kurio centre yra mokinys, o aplink jį sukasi modelio sudėtinės dalys padedančios mokiniui: sukurtas gamtos mokslų ir kitų mokomųjų dalykų praktinių užduočių elektroninis bankas, paremtas inovatyviomis UMD strategijomis; parengtų užduočių atlikimas tikslingai orientuotas į gamtos mokslų pasiekimų gerinimą „Stichijų klube“; integruotų kūrybinių/projektinių darbų rengimas, kurių tikslas – ugdyti mokinių mokslinį mąstymą bei kompetencijas, grindžiamas tyrinėjimu. Į veiklas integruoti darnaus vystymo, tarpkultūrinio ugdymo, lyčių lygybės ir nediskriminavimo aspektai. Projektas prisidės prie mokyklų strateginių tikslų įgyvendinimo, kuriant gerą mokyklą, atsižvelgiant į Utenos ir Zarasų r. savivaldybių strateginių plėtros planų prioritetą – mokymuisi palankių sąlygų sudarymą, Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos įgyvendinimo – siekti nuolat tobulėjančių ir profesionalių mokytojų bei kurti jaunimui palankias galimybes; LR vyriausybės programos tikslo – darnaus švietimo kūrimo, tikslinės grupės diegiamos inovacijos ugdyme prisidės prie Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ siekio tapti sumania šalimi, kurioje gera gyventi ir dirbti.

Siekiami projekto veiklų fiziniai rodikliai: parengtas integruotas užduočių bankas ir mokslinį mąstymą bei tyrinėjimą ugdantys projektai bei jų praktinis vykdymas bei atlikimas; projekto veiklų ir mokinių pasiekimų bei pažangos vertinimo įrankių sukūrimas bei jų taikymas.

Projekto tikslinė grupė – 7 klasių mokiniai, švietimo įstaigų darbuotojai (mokytojai). Projekto dalyvių mokytojų bendrųjų kompetencijų plėtojimui bus parengta ir vykdoma suaugusiųjų neformaliojo švietimo programa.

Projekto dokumentai:

1. Pasirašyta sutartis dėl ES projekto įgyvendinimo. Peržiūrėti / Parsisiųsti (188 Kb, PDF).

2. Mokinių apklausos duomenys. Peržiūrėti / Parsisiųsti (457 Kb, PDF).

3. Mokytojų apklausos duomenys. Peržiūrėti / Parsisiųsti (422 Kb, PDF).

4. Projekto viešinimo plakatas progimnazijoje. Peržiūrėti / Parsisiųsti (1) (530 Kb, JPG), Peržiūrėti / Parsisiųsti (2) (280 Kb, JPG).

5. 3 priedas (Zarasų projektai) Peržiūrėti / Parsisiųsti (1.45 Mb, PDF).

6. Ataskaitos.

I ataskaita. Peržiūrėti / Parsisiųsti (176 Kb, PDF).

II ataskaita. Peržiūrėti / Parsisiųsti (855 Kb, PDF).

III ataskaita. Peržiūrėti / Parsisiųsti (854 Kb, PDF).

IV ataskaita. Peržiūrėti / Parsisiųsti (770 Kb, PDF).

Daugiau informacijos apie projektą: www.krasuona.utena.lm.lt

Grįžti