Civilinės saugos stalo pratybos
Įkėlė Administratorius· 2019-06-12 00:00:00

Birželio 11 d. progimnazijoje vyko civilinės saugos stalo pratybos „Darbuotojų veiksmai radus dėžę panašią į sprogmenis“. Pratybų tikslas – tobulinti darbuotojų pasirengimą susidarius ekstremaliajai situacijai, įvertinti reagavimą į galimų situacijų susidarymą. Susirinkę darbuotojai išklausė Zarasų rajono savivaldybės civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiojo specialisto Arvydo Šapalo patarimus „Ką daryti, pastebėjus įtartiną daiktą?“:[...]

Rimantas Jurevičius, progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, pratybų koordinatorius
Mindaugo Vitkūno nuotraukos
Išplėsta:

Birželio 11 d. progimnazijoje vyko civilinės saugos stalo pratybos „Darbuotojų veiksmai radus dėžę panašią į sprogmenis“. Pratybų tikslas – tobulinti darbuotojų pasirengimą susidarius ekstremaliajai situacijai, įvertinti reagavimą į galimų situacijų susidarymą. Susirinkę darbuotojai išklausė Zarasų rajono savivaldybės civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiojo specialisto Arvydo Šapalo patarimus „Ką daryti, pastebėjus įtartiną daiktą?“:
„• Pastebėję įtartiną, panašų į sprogmenį daiktą, nelieskite jo ir nebandykite patys išsiaiškinti, kas tai. Nelieskite, netikrinkite turinio, neneškite, nekilnokite, nemeskite į šalį.
• Nerūkykite ir nesinaudokite mobiliuoju telefonu šalia įtartinų daiktų.
• Pasitraukite nuo įtartino daikto ir būkite nuo jo saugiu atstumu. Sakoma: „Jei tu matai bombą – bomba mato tave“, todėl reikia pasitraukti kuo toliau arba pasislėpti už patvarios konstrukcijos, geriausiai – pastato. Atkreipkite dėmesį, kad virš jūsų galvos nebūtų langų – įvykus sprogimui, dūžtančių langų šukės gali sužeisti.
• Kuo greičiau praneškite policijos pareigūnams. Dažnai žmonės nėra įsitikinę, kad įtarimą sukėlęs daiktas iš tiesų kelia pavojų ar gali būti sprogmuo ir bijo būti apkaltinti dėl melagingos informacijos skleidimo. Atsiminkite, kad jūs nesate specialistas, todėl negalite ir neprivalote tiksliai nustatyti, ar įtartinas daiktas tikrai yra sprogmuo. Geriau, kad pareigūnai patikrintų nepavojingą daiktą, negu atvyktų jau po sprogimo.
• Būtinai sulaukite policijos pareigūnų, nes jūs galite tiksliausiai apibūdinti įtarimą sukėlusį daiktą ir tiksliai nurodyti jo buvimo vietą.
• Laukdami policijos neleiskite prie įtartino daikto kitų žmonių, perspėkite netoliese esančius žmones ir liepkite jiems pasitraukti į saugesnę vietą. Jeigu esate vienas, tai nelengva padaryti, bet galite pasitelkti į pagalbą šalia esančius žmones.“

Pratybų metu diskutuodami sprendėme, kaip saugiai evakuoti moksleivius ir personalą pamokų metu, per pertraukas ir po pamokų, išsiaiškinome kas ir už ką yra atsakingas. Stalo pratybose įvairių situacijų sprendimai įvertinti gerai.
Gerai, kad tai tik pratybos...


Rimantas Jurevičius, progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams, pratybų koordinatorius
Mindaugo Vitkūno nuotraukos


2019-06-12