Informacija būsimų penktokų tėveliams (globėjams)
Įkėlė Administratorius· 2024-05-20 11:29:51
Jei nuo 2024 metų rugsėjo Jūsų vaikas (-ai) pradės lankyti penktą klasę Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje:

• Iki rugpjūčio 31 d. parašykite prašymą progimnazijos raštinėje arba atsiųskite nuskenuotą/skaitmeninį dokumentą el. paštu sirvio.mok@zarasai.lt. Šabloną galite rasti www.sirviomokykla.lt → Dokumentai → Pildomų dokumentų pavyzdžiai ir šablonai.
• Prie prašymo pridėkite vaiko gimimo liudijimo kopiją (kopiją galima padaryti progimnazijos raštinėje).
• Mokinio pradinio išsilavinimo pažymėjimo nereikia, nes matysime mokinių registre.
• Sutartį su mokykla pasirašysite rugsėjo mėnesį. Sutartį perskaityti galite svetainėje www.sirviomokykla.lt→ Dokumentai→Sutartys su progimnazija.
• Nepamirškite su vaiku apsilankyti pas šeimos gydytoją dėl sveikatos pažymos. Pažyma išduodama elektroninė, todėl jos atnešti nereikia.
• Vadovėlių ir pratybų pirkti nereikia. Dėstantys mokytojai per pirmąsias pamokas pasakys kokių priemonių reikės.
• Pasirūpinkite sportine apranga ir patogia avalyne sportavimui.
• Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams. Jei galite pasinaudoti šia galimybe pateikite dokumentus Zarasų r. savivaldybės socialinės paramos skyriui.
• Rusėjo 2 d. laukiame būsimų penktokų ir tėvelių. Šią dieną švęsime mokslo metų pradžią, susipažinsite su klasių vadovais, bus pateikta smulkesnė informacija apie ugdymą(si), bendrus reikalavimus.


Progimnazijos informacija